Principle Investigator


Dr. Yan Yan
Ph.D., Princeton University 2010
B.S., Peking University 2004

Graduate Student


Yanru An
Xianwei Chen
Tiantian Ji
Lina Zhang


IMG_2391.jpg


Research Assistant


Kenny Wong

IMG_2387.jpg